Sykkelregnskap for Buskerudbyen 2018

Slik blir det bedre tilrettelagt for sykkel på Kongsberg i Vestfossen i Hokksund på Steinberg i Mjøndalen i Gulskogen i Drammen på Brakerøya i Lier i Lierbyen

Hva er et sykkelregnskap?

Et sykkelregnskap skal gi informasjon om hvordan sykkelbruken utvikler seg i vårt område, og om målene som er satt blir nådd.

Målsettinger for sykling i Buskerudbyen

Sykkelparkering

- Antall offentlige sykkelparkeringersplasser av ulik kvalitet
I løpet av 2018 ble det satt i drift to nye Sykkelhotell i området vårt, Lier og Brakerøya stasjoner. Begge har plass til 40 sykler hver, der syklene kan plasserer i to høyder. Hvert sykkelhotell har i tillegg fire ladepunkter for el-sykler. Utenfor Lier er det en bakkemontert servicestasjon med verktøy for enkel service, samt at det er sykkelpumpe begge steder. Offentlig sykkelpumpe har også kommet opp på Nedre Bragernes torg.

Det finnes et stort antall utendørs offentlige sykkelparkeringer i området vårt. Litt avhengig av plassering, type festeanordning og sosial kontroll er dette parkering med lav sikkerhet, og gjør syklene utsatt for vær og elementene, først og fremst regn og snø. Dermed blir det en barriere for enkelte å ta i bruk sykkelen. Flere får også transportsykler og elsykler, samt at økt vintersykling gjør at man har behov for tryggere og oppvarmet parkering. «Sykkelhotell», Bane NOR sin høyeste standard for sykkelparkering ved togstasjoner, finnes nå fire steder i Buskerudbyen: Drammen, Gulskogen, Lier og Brakerøya. Alle satt opp med midler fra Buskerudbyen. Det skal bli flere av disse, men samtidig må det jobbes for enda bedre standarder med innendørs, oppvarmede og kanskje til og med bemannede sykkelparkerings-løsninger.

Mer om sykkelparkering

Holdningsundersøkelse

Hvordan syklistene opplever de ulike aspektene ved å sykle kan man få gjennom spørreundersøkelser. Når det føles trygt og komfortabelt å sykle vil flere velge å sykle mer. Totalt har 210 syklister svart om de er fornøyd – maks frem poeng – eller misfornøyd (ett poeng). Ut i fra dette er det mulig å lage et gjennomsnitt. Målet er at holdningene forbedrer seg og øker mot fem fremover.

– Norges beste sykkelby

Syklistenes Landsforening kårer annenhver år «Norges beste sykkelby». Undersøkelsen blir presentert på Den nasjonale sykkelkonferansen. Denne ble i 2018 arrangert 4. og 5. juni i Sarpsborg. Vinneren ble Kristiansand. Både Kongsberg (en plass ned til fjerde) og Drammen (tre plasser ned til delt 17. plass med Sandefjord) går ned på rankingen. Dette kan begrunnes med alle planene som er laget her lokalt har forsinket bygging av nye sykkelanlegg, mens andre byer har bygget infrastruktur de siste årene basert på planer de har hatt fra før.

Noen andre hovedfunn

Her er resultatet av kåringen, med forrige plassering (2016) i parentes.
1
Kristiansand (2)
2
Lillestrøm (1)
3
Stavanger (5)
4
Kongsberg (3)
17
Drammen (14)
30
Ålesund (30)

Bysykler

Det er kun Drammen kommune som har bysykler i området, men det jobbes med nye løsninger i Lier og Kongsberg for 2020. Det var i Drammen i 2018 ca. 140 bysykler.

Nedgangen i antall uttak kan forklares med at servicekontoret har blitt flyttet til utlandet, der de ikke kjente systemet godt nok. Felleskort for arbeidsgivere, for utdeling til ansatte, har heller ikke vært mulig å utstede. Det har også vært problemer med nettløsningene for abonementet, og syklene har vært dårligere vedlikeholdt. Deler av stativet ved Drammen stasjon har vært ute av drift det meste av sesongen. Samtidig har de to mest sentrale stativene på Bragernes torg har vært nedlagt på grunn av byggearbeid på Nedre Bragernes torg og i Nedre Torggate. Bysyklene har dermed vært mindre tilgjengelig og mindre synlig for potensielle brukere.

Kampanjer

Buskerudbysamarbeidet har satt av egne årlige midler til kampanjer for syklister.
Totale midler 2015
100000
Totale midler 2016
100000
Totale midler 2017
100000
Totale midler 2018
100000
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sykling til arbeidsplassen

Tilrettelegging for sykling ved partnernes arbeidsplasser

Siden forrige regnskap har fylkeshuset blitt sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Buskerud fylkeskommune ble tildelt sølvmerket av Syklistenes Landsforening. Den gode plasseringen er blant annet på grunn av helt nytt parkeringshus for 40 av de ansattes sykler.

Alle hovedarbeidsplasser har tilgang på dusj og garderobe. Kongsberg har i tillegg tørkeskap på rådhuset. Det er stort sett gratis privatbilparkering for ansatte ved rådhusene i Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og hos Statens vegvesen. Unntakene er ved fylkeshuset (innførte i 2017 avgift på kr 20,- per dag), i Drammen (behovsprøvd rabatt i P-hus for tjenestereiser), på Kongsberg (noen få har gratis parkering), Statens Hus og Buskerudbysekretariatet (begge disse siste har ingen tilgjengelig reservert privatbilparkering).

Sykkelfasiliteter ellers

Sykkelbyene Drammen og Kongsberg